Grykë injektori hekurudhor të përbashkët dhe valvul dorëzimi